ทำไมต้องทำป้าย

ปัจจุบันป้ายเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ การทำธุรกิจให้คนรู้จักและสนใจในแหล่งที่ตั้งของ ธุรกิจนั้นป้ายจะเป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่งในการมองเห็น ซึ่งการทำป้ายจะต้องให้ได้ประโยชน์และชัดเจนที่สุด

1) ป้ายเป็นสื่อที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านทำธุรกิจอะไร และบอกชื่ออาคารสถานที่ตั้ง
2) ป้ายเป็นส่วนหนึ่งในการตบแต่งอาคารให้ดูสวยงามทันสมัย ซึ่งจะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความภูมิฐาน
3) ความโดดเด่นของป้ายที่ใหญ่และสวยสะดุดตา เป็นแรงจูงใจให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้ทราบโดยเร็วในการ
    ทำธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำตลาดหากลุ่มลูกค้าเรา
4) การทำป้ายในแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้หลายปี ถ้ามองในการลงทุนถือว่าคุ้มค่าในการทำการธุรกิจ แต่การที่จะให้คุ้มค่า
    การลงทุนนั้น และจะให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานและโฆษณา

 

ภาษีป้าย

 
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโษษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษีป้าย

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท
3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
    (ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
         ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การชำระภาษี

- ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้

บทกำหนดโทษ

1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี   
    หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ
    ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาที 
    ต่อรายไม่รวมขั้นตอนการตรวจสอบ สอบสวน (ถ้ามี)

 
 

วัสดุป้าย

พลาสติก/ แผ่น อะคริลิค

เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับงานทั้งภายนอกและงานภายใน มีหลากหลายสีสันละมีความหนา
บางตามลักษณะงานที่นำไปใช้ มีสภาพคงทน เหมาะกับการทำตัวอักษรดัด การตัดเลเซอร์ ทำป้ายบริษัท ฯลฯ
   
ฟิวเจอร์บอร์ด / พลาสติกลูกฟูก

เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับงานชั่วคราว เช่น ป้ายประกาศขายที่ดิน ป้าย ขาย / ให้เข่า เป็นต้น มีเฉดสีและความหนาบางให้เลือกตามความเหมาะสม
   
สติกเกอร์

สติกเกอร์มีหลายประเภท เช่น สติกเกอร์โปร่งแสง สติกเกอร์สะท้อนแสง เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเหมาะของประเภทงาน ประเภทงานที่เหมาะสมกับการนำสติกเกอร์มาใช้เช่น สติกเกอร์ติดรถ ป้ายตู้ไฟ ป้ายพลาสติกต่างๆ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น
   
ตัวซี

ตัวซี เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่มีลักษณะเหมือนตัว C เหมาะสำหรับการตกแต่งป้ายหน้าร้านค้าต่างๆ มีสภาพคงทน จึงเหมาะกับงานทั้งภายนอกและภายใน
   
พลาสวูด

แผ่นพลาสวูดเป็นพีวีซีชนิดแข็ง ใช้ทดแทนไม้
เหมาะสำหรับทำป้ายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณา งานแกะสลัก งานฉลุตัวอักษร ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
   
แผ่นอลูมิเนียม

แผ่นอลูมิเนียม สามารถนำมาใช้กับงานได้หลายประเภท เช่น ป้ายชื่อติดหน้าอก ดัดตัวอักษร ป้ายบริษัท ป้ายจราจร ฯลฯ มีสภาพแข็งแรงคงทน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
 
 
 
  Home | About us | Products | Knowladge | Contact us

บริษัทปัญญาศิลป์ ศรีราชา จำกัด
39-39/1 ถ.สุรศักดิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. 038-312602, 038-313729 Fax. 038-772402
WebDesign by 777designz.com | Power by Chonburizone.com